Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

observatoř meteorologická
pracoviště, jehož činnost je zaměřena na podrobná, přesná a pečlivá meteorologická pozorování a na studium meteorologických prvků za pomoci speciálního vybavení, které nemají k dispozici jiné typy meteorologických stanic.
angl: meteorological observatory; slov: meteorologické observatórium; něm: meteorologisches Observatorium n; rus: метеорологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: