Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor elektromagnetický
nevh. označení pro radiohorizont.
slov: elektromagnetický obzor; něm: elektromagnetischer Horizont m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: