Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor ideální
angl: sea horizon, sea level horizon; slov: ideálny obzor; něm: idealer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: