Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor místní
syn. obzor lokální – obzor modifikovaný okolní orografií i dalšími, bližšími překážkami (budovami, stromy apod.).
angl: local horizon; slov: miestny obzor; něm: lokaler Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: