Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odraz andělský
syn. echo andělské – radarový odraz zaznamenaný při bezoblačném počasí a bez zjevných souvislostí s umělými objekty. Podle velikosti zobrazení rozlišujeme andělský odraz bodový nebo andělský odraz s velkými horiz. rozměry. Nejčastějšími příčinami andělských odrazů jsou odrazy od oblastí s velkým gradientem indexu lomu elektromagnetického vlnění ve vzduchu při začínající termické konvekci, při inverzích teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, popř. i od letícího hejna hmyzu nebo ptáků.
angl: angel echo; slov: anjelský odraz; něm: Engelecho n; rus: ангел-эхо  1993-a3
podpořila:
spolupracují: