Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odraz radarový
syn. echo radarové, radioecho – obecně užívaný termín v radiolokaci pro radiolokační cíle, pozorované dříve na obrazovkách indikátorů radarů, v současnosti na radarových produktech. Charakter radarového odrazu je určován frekvencí a vlastnostmi dopadajícího elmag. záření, vzdáleností a rychlostí pohybu cíle vůči radaru a fyz. (zejm. dielektrickými) vlastnostmi cíle.
angl: radar reflectivity; slov: rádiolokačný odraz; něm: Radarreflektivität f; rus: радиолокационная отражаемость  1993-b3
podpořila:
spolupracují: