Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odrazivost radarová efektivní
slov: efektívna rádiolokačná odrazivosť; něm: effektive Radarreflektivität f; rus: эффективная радиолокационная отражаемость  2014
podpořila:
spolupracují: