Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozvěna
běžný akustický jev, kdy se zpravidla slábnoucí měrou i vícenásobně opakuje vjem daného zvuku. Je působena odrazy zvukových vln od překážek, nalézajících se v okolí stanoviště pozorovatele. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
angl: echo; slov: ozvena; rus: эхо  2020
podpořila:
spolupracují: