Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka sondážní
v odb. slangu označení pro křivku teplotního zvrstvení.
slov: sondážna krivka  2020
podpořila:
spolupracují: