Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce vyvýšená
konvekce, při níž dochází k výstupnému pohybu vzduchu bezprostředně nepřiléhajícího k zemskému povrchu, u kterého je vzduch stabilně zvrstvený. Nejčastěji bývá iniciována vynucenou konvekcí, dále může jít o noční termickou konvekci. Vyvýšená konvekce může způsobit silnou konvektivní bouři i v místech, kde charakteristiky konv. prostředí, vztažené k přízemní vrstvě atmosféry, vznik konvektivních bouří nenaznačují (např. nulová hodnota SBCAPE, tedy CAPE vzduchové částice u zemského povrchu).
angl: elevated convection; slov: vyvýšená konvekcia; rus: приподнятая конвекция  2020
podpořila:
spolupracují: