Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ohrožení hydrometeorologická
skupina přírodních ohrožení, tedy nebezpečných přírodních jevů nebo procesů, které mají původ v atmosféře nebo hydrosféře a představují potenciální hydrometeorologické riziko pro lidskou společnost. Do této skupiny řadíme povětrnostní ohrožení, klimatická ohrožení a některá hydrologická ohrožení. Děje v atmosféře i hydrosféře nicméně podstatně ovlivňují vznik a míru rizika dalších ohrožení, např. sesuvů, požárů či epidemií. Viz též hydrometeorologická katastrofa.
angl: hydrometeorological hazard; slov: hydrometeorologické ohrozenia; něm: hydrometeorologische Gefahr f  2016
podpořila:
spolupracují: