Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podmínky okrajové
hodnoty veličin popisujících stav atmosféry na okraji domény modelu předpovědi počasí na omezené oblasti, které jsou získávány z předpovědí globálního modelu předpovědi počasí nebo z modelu na omezené oblasti s menším horizontálním rozlišením, který byl integrován na větší oblasti než daný model.
angl: boundary conditions; slov: okrajové podmienky; rus: граничные условия  2020
podpořila:
spolupracují: