Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ohrožení klimatické
hydrometeorologické ohrožení atmosférického původu v délce měsíců, sezon až roků, takže k jeho predikci může sloužit pouze dlouhodobá předpověď počasí. Bývá provázeno časově omezeným výskytem výrazných klimatických anomálií a mívá kumulativní efekt. Pokud příslušný proces nebo jev dosahuje mimořádné intenzity, bývá označován jako klimatický extrém. Typickým příkladem tohoto druhu ohrožení je meteorologické sucho.
angl: climate hazard; slov: klimatické ohrozenie; něm: Klima-Gefahr f  2016
podpořila:
spolupracují: