Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ohyb dráhy tropické cyklony
výrazná změna směru dráhy tropické cyklony, která nastává nejčastěji v zeměp. š. 20 až 30°. Na sev. polokouli většinou trop. cyklony postupují nejprve od jihovýchodu a postupně se jejich dráha stáčí na severovýchod. Vrchol této zhruba parabolické dráhy se nazývá bodem ohybu. V konkrétních případech však mohou být dráhy trop. cyklon velmi rozmanité.
angl: recurvature of a tropical cyclone track  0000
podpořila:
spolupracují: