Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochlazování advekční
pokles teploty vzduchu v určité oblasti při zemi nebo ve výšce, vyvolaný studenou advekcí. V souladu s definicí advekce teploty je velikost advekčního ochlazování závislá na úhlu advekce a na velikosti rychlosti proudění a teplotního gradientu v advehované vzduchové hmotě. Ve střední Evropě může velikost advekčního ochlazování dosáhnout za 24 h v krajních případech i 20 °C. Advekční ochlazování nastává obvykle po přechodu studené fronty. Viz též vpád studeného vzduchu.
angl: advective cooling; slov: advekčné ochladzovanie; něm: advektive Abkühlung f; rus: адвективное охлаждение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: