Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochlazování dynamické
vžité označení pro adiabatické ochlazování určité hladiny nebo vrstvy atmosféry vlivem vertikálních pohybů vzduchu zpravidla výstupnýchcyklonách a na návětrných svazích horských hřebenů. Mechanismus dynamického ochlazování lze vysvětlit adiabatickým popř. pseudoadiabatickým ochlazováním vystupujícího vzduchu při stabilním teplotním zvrstvení atmosféry. Viz též rovnice tendence relativní topografie, děj adiabatický, děj pseudoadiabatický.
angl: dynamic cooling; slov: dynamické ochladzovanie; něm: dynamische Abkühlung f; rus: динамическое охлаждение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: