Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochrana srážkoměru
1. opatření prováděné za účelem zmenšení rušivého vlivu větru na měření srážek pomocí na srážkoměru. Provádí se zpravidla pomocí větrného štítu srážkoměru. Alternativou je umístění srážkoměru do otvoru v zemi tak, že jeho záchytná plocha je v úrovni terénu. Tento způsob je sice účinnější, není však použitelný pro padající tuhé srážky.
2. starší označení pro větrný štít srážkoměru.
angl: raingauge shield; slov: ochrana zrážkomeru; něm: Abschirmung des Niederschlagsmessers f; rus: защита дождемера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: