Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den s krupobitím
syn. den s kroupami – charakteristický den, v němž došlo ke krupobití, a to buď na dané meteorologické stanici, nebo na rozsáhlejším uvažovaném území.
angl: hailstorm day, hail day; slov: deň s krúpami; něm: Hageltag m  2020
podpořila:
spolupracují: