Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dráha vírová Kármánova
angl: Kármán vortex street; slov: Kármánova vírová dráha; něm: Kármánsche Wirbelstraße; fr: allée de tourbillons de Karman; rus: вихревая дорожка Кармана  2020
podpořila:
spolupracují: