Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oktant zeměkoule
osmina povrchu Země vymezená rovníkem a poledníky 0°, 90° W, 180° a 90° E. Území Evropy spadá do oktantu 0 (0 – 90° W sev. polokoule) a oktantu 3 (0–90° E sev. polokoule). O. z. se používá k vyhledávání polohy lodí podávajících met. informace a k lokalizaci bodů, jako jsou středy tlakových útvarů, významné body na atm. frontách, izobarách apod. a při přenášení povětr. analýz. V posl. období se v meteorologii častěji používá kvadrantů zeměkoule.
angl: octant  0000
podpořila:
spolupracují: