Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fakule
světlé místo ve sluneční fotosféře, mající obvykle vláknitou strukturu. Tzv. fakulová pole se vyskytují zpravidla v okolí slunečních skvrn při zvýšené sluneční aktivitě.
angl: facula; slov: fakula; něm: Sonnenfackel f; fr: facula f; rus: солнечный факел  2020
podpořila:
spolupracují: