Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protuberance
výron relativně chladnějšího, hustšího plazmatu z fotosféry přes chromosféru do žhavé sluneční koróny. Tyto útvary jsou typické pro období zvýšené sluneční aktivity. Při pozorování se jeví jako výběžky boulovitého tvaru, plameny nebo oblouky, vybíhající ze slunečního tělesa. Někdy se mohou od Slunce úplně odpoutat, pak je označujeme jako výrony korónové hmoty; pokud zasáhnou zemskou magnetosféru, způsobí zde geomagnetickou bouři.
angl: solar prominence, protuberance; slov: protuberancia; něm: Protuberanz f; fr: protubérance solaire f; rus: протуберанец  2020
podpořila:
spolupracují: