Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombrometrie
syn. pluviometrie – zast. označení pro měření atmosférických srážek, resp. obor zabývající se jeho metodikou. Viz též hydrologie.
Termín se skládá z řec. ὄμβρος [ombros] „dešťová přeháňka, příval“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: pluviometry; slov: ombrometria; něm: Ombrometrie f; rus: измерение количества осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: