Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den velmi horký
charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 35,0 °C nebo vyšší. Uvedená prahová hodnota začíná být používána ve středoevropských zemích, v oblastech s odlišným klimatem může být zavedena jiná (např. v Kanadě 30,0 °C, v Austrálii 40,0 °C). Hovorové označení pro velmi horký den je den supertropický. Viz též den horký.
angl: very hot day, extremely hot day; slov: veľmi horúci deň; něm: extrem heißer Tag m  2020
podpořila:
spolupracují: