Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

opacita
schopnost prostředí zeslabovat procházející záření. V meteorologii se nejčastěji jedná o schopnost atmosféry zeslabovat rozptylem a absorpcí přímé sluneční záření. Viz též zakalení atmosféry, propustnost atmosféry.
Termín pochází z lat. opacitas „stinnost, tmavost“ (od opacus „stinný, tmavý“).
angl: opacity; slov: opacita; něm: Trübung f; rus: мутность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: