Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr ultrazvukový
angl: ultrasonic anemometer; slov: ultrasonický anemometer, ultrazvukový anemometer; něm: Ultraschallanemometer m; fr: anémomètre à ultrason m  2020
podpořila:
spolupracují: