Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

opar
lidový název pro zakalení vzduchu způsobené kondenzací vodní páry, která bezprostředně následuje po výparu vody z relativně teplejší vodní hladiny do chladnějšího vzdušného prostředí. Nad teplými povrchy moří se takto mluví o mořském oparu. Někdy se v analogickém smyslu hovoří i o ranním oparu nad krajinou, oparu nad lesy („lesy se paří“) apod. Viz též mlha z vypařování.
slov: opar; něm: leichter Dunst m; rus: дымка  1993-a2
podpořila:
spolupracují: