Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

opeření šipky větru
název pro znázornění rychlosti větru na synoptických mapách připojením čárek k šipce větru ve staničním modelu. Čárky svírají se šipkou úhel 120° a kreslí se na sev. polokouli ve směru chodu hodinových ručiček. Jedna dlouhá čárka na šipce značí rychlost 5 m.s–1, tj. 10 uzlů (knotů), plný trojúhelníček představuje rychlost 25 m.s–1. Viz též praporek větru.
angl: barb, feather; slov: operenie šípky vetra; něm: Fiederung des Windpfeils f; rus: оперение стрелки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: