Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oprava přístrojová
oprava, která převádí údaj indikovaný přístrojem na správnou hodnotu měřené veličiny v používané soustavě jednotek. Vylučuje z měření chyby, které jsou vyvolány vlastním přístrojem.
angl: instrument correction; slov: prístrojová korekcia; něm: Instrumentenkorrektur f; rus: инструментальная поправка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: