Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ohřev stratosférický náhlý
angl: sudden stratospheric warming; slov: náhle stratosférické oteplenie; něm: plötzliche Stratosphärenerwärmung f; fr: réchauffement stratosphérique soudain; rus: внезапное стратосферное потепление  2020
podpořila:
spolupracují: