Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

opravy tlaku vzduchu měřeného rtuťovým tlakoměrem
jedná se o opravu tlaku vzduchu na tíhové zrychlení, opravu tlaku vzduchu na teplotu, opravu tlaku vzduchu na kapilaritu a opravu tlaku vzduchu na vakuum. Oprava tlaku vzduchu na tíhové zrychlení převádí měřený údaj tlaku vzduchu na hodnotu, kterou by měl v místě s tíhovým zrychlením g = 9,80665 m.s–2. Oprava tlaku vzduchu na teplotu převádí měřený údaj tlaku vzduchu na hodnotu, kterou by měl při teplotě 0 °C. Oprava tlaku vzduchu na kapilaritu eliminuje vliv kapilární síly v menisku na horním konci rtuťového sloupce a je zahrnuta do přístrojové opravy. Oprava tlaku vzduchu na vakuum převádí měřený údaj tlaku vzduchu na hodnotu při dokonalém vakuu v barometrické trubici.
angl: mercury barometer correction; slov: opravy tlaku vzduchu meraného ortuťovým tlakomerom; něm: Korrektur des Quecksilberbarometers; rus: поправки показаний ртутного барометра  2014
podpořila:
spolupracují: