Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oprava tlaku vzduchu na vakuum
hodnota, která se přičítá k délce rtuťového sloupce změřené na tlakoměru. Převádí ji na délku, kterou by rtuťový sloupec měl, kdyby nad ním bylo vbarometrické trubici dokonalé vakuum. Poněvadž rtuťové páry mají za norm. teplot nízké napětí, při běžných met. měřeních tlaku vzduchu se tato oprava nepoužívá.
angl: vacuum correction  0000
podpořila:
spolupracují: