Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

erupce sluneční
syn. erupce chromosférická – náhlé, několik minut až několik desítek minut trvající zjasnění flokulového pole ve sluneční chromosféře; při výjimečné silné erupci může dojít i ke zjasnění v oblasti sluneční fotosféry (tzv. bílá erupce). Sluneční erupce jsou typické pro období zesílené sluneční aktivity. Jsou mohutným zdrojem rentgenového, ultrafialového a korpuskulárního záření. Významně ovlivňují sluneční vítr a toky slunečního kosmického záření zasahující Zemi.
angl: solar flare; slov: slnečná erupcia; něm: Sonneneruption f; rus: солнечная всппышка  2021
podpořila:
spolupracují: