Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouře geomagnetická
nejvýraznější projev geomagnetické aktivity, kdy dojde k náhlému rozkolísání magnetického pole Země. K tomu dochází při setkání Země s rychlým slunečním větrem způsobeným například výronem koronální hmoty. Geomagnetické bouře bývají doprovázeny polárními zářemi, jež jsou intenzivnější a zasahují do nižších zeměpisných šířek než obvykle. Několikrát za desetiletí je lze spatřit i z našeho území, výjimečně pak až ze severní Afriky.
angl: geomagnetic storm  2021
podpořila:
spolupracují: