Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aktivita geomagnetická
časová proměnlivost zemského magnetického pole. Je způsobena zejména změnami v rychlosti a hustotě částic slunečního větru. Náhlé změny se označují jako geomagnetické poruchy, v případě výrazných přechodných změn pak hovoříme o geomagnetické bouři.
angl: geomagnetic activity  2021
podpořila:
spolupracují: