Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izodrosoterma
izohumida spojující místa se stejnou teplotou rosného bodu.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, δρόσος [drosos] „rosa" a θερμóς [thermos] „teplý, horký“.
  2021
podpořila:
spolupracují: