Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch suchý a čistý
angl: dry and clear air  2021
podpořila:
spolupracují: