Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

optika atmosférická
odvětví meteorologie, zabývající se studiem opt. vlastností atmosféry a opt. jevy vyvolanými molekulami vzduchu a většími částicemi rozptýlenými v ovzduší. Atmosférická optika zahrnuje především studium lomu, odrazu, ohybu, rozptylu a polarizace světla v ovzduší.
angl: atmospheric optics; slov: atmosférická optika; něm: atmosphärische Optik f; rus: атмосферная оптика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: