Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osa cyklony
čára, která spojuje středy cyklony v různých výškových hladinách. Je nakloněna proti směru horiz. teplotního gradientu, tj. do studeného vzduchu. Sklon osy cyklony je tím větší, čím je cyklona více termicky asymetrická. Někdy se užívá i termín výšková osa cyklony.
angl: axis of depression; slov: os cyklóny; něm: Achse des Tiefdruckgebietes f, Zyklonenachse f; rus: ось депресии, ось циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: