Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osa kontinentu velká
podle A. I. Vojejkova osa hřebene vysokého tlaku vzduchu, který v zimě spojuje azorskou anticyklonu se sibiřskou anticyklonou a v létě směřuje zhruba v témže směru z azorské anticyklony do oblasti vyššího tlaku vzduchu v stejném pásmu stř. Asie.
  0000
podpořila:
spolupracují: