Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil meteorologického prvku vertikální
rozdělení hodnot určitého meteorologického prvku s výškou, přeneseně pak i jeho zobrazení pomocí spojnicového grafu, jehož vert. souřadnice představuje nadmořskou výšku. Pomocí teoretických vertikálních profilů vybraných meteorologických prvků jsou definovány různé modelové atmosféry. Viz též vertikální profil teploty vzduchu, vertikální profil vlhkosti vzduchu, vertikální profil větru.
angl: vertical profile; slov: vertikálny profil; něm: Vertikalprofil n; rus: вертикальный профиль  2021
podpořila:
spolupracují: