Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oscilace kvazidvouletá
(QBO), syn. cyklus kvazidvouletý – oscilace projevující se střídáním směru zonálního větru ve stratosféře s periodou cca 26 měsíců. Uplatňuje se v centrální části tropického pásma (cca mezi 15° sev. a již. šířky), směrem k obratníkům její amplituda klesá. V různých výškách vrstvy od 20 do 35 km se zde nad sebou vyskytují východní větry Krakatoa a západní Bersonovy větry, přičemž jejich výměna se šíří shora dolů, rychlostí cca 1 km za měsíc. Vzájemný vztah obou proudění byl vysvětlen teprve na přelomu 50. a 60. let 20. století (Reed et al., 1961; Veryard, Edbon, 1961).
angl: Quasi-Biennial Oscillation; slov: kvázidvojročná oscilácia; něm: Quasi-biennial-oscillation, QBO f  2015
podpořila:
spolupracují: