Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oslunění
v meteorologii nejednoznačný pojem používaný ve více významech. Např.:
1. ozáření určitého místa přímým slunečním zářením. Doby astronomicky možného oslunění (bez ohledu na oblačnost) se zakreslují pomocí izolinií do map oslunění;
2. v bioklimatologii někdy syn. insolace;
3. v humánní bioklimatologii expozice těla přímému slunečnímu záření.
angl: insolation; slov: oslnenie; něm: Sonneneinstrahlung f; rus: инсоляция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: