Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

led v atmosféře
voda pevného skupenství přítomná v atmosféře Země. Má podobu ledových krystalků nebo jiných částic, které tvoří ledové oblaky, příp. spoluvytvářejí smíšené oblaky, nebo vypadávají ve formě padajících tuhých srážek. Viz též sníh.
 
angl: atmospheric ice; slov: ľad v atmosfére; něm: Eis in der Atmosphäre m; fr: Glace dans l'atmosphère; rus: Лед в атмосфере  2022
podpořila:
spolupracují: