Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pseudosondáž
vertikální profil vybraných meteorologických prvků získaný z dat modelu numerické předpovědi počasí a prezentovaný zpravidla obdobně jako výsledky sondáže atmosféry. Pseudosondáž může být vytvořena z modelem generované objektivní analýzy, nebo z jeho předpovědního výstupu, přičemž doplňuje radiosondážní měření, která jsou obvykle prostorově i časově poměrně řídká. Pseudosondáže  jsou využívány zejména pro posouzení vertikální instability atmosféry z hlediska možnosti vývoje konvekce, v zimním období pak především pro zhodnocení nebezpečí vzniku mrznoucího deště.
angl: virtual sounding; slov: pseudoTEMP; něm: Pseudo-Sondierung f  2022
podpořila:
spolupracují: