Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém sondážní radioakustický
viz RASS.
angl: Radio Acoustic Sounding System  2022
podpořila:
spolupracují: