Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna skupenství
syn. přechod fázový.
  2022
podpořila:
spolupracují: