Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára absorpční
úzká část spektra elektromagnetického záření vyznačující se silnou absorpcí záření, což je způsobeno změnou kvantového stavu molekul určité plynné složky atmosféry. Obecně existuji čtyři druhy kvantových stavů související s rotacemi nebo vibracemi molekul, s přeskoky elektronů mezi energetickými hladinami a s tzv. spinem. Konkrétní absorpční čára odpovídá přechodu mezi určitými dvěma kvantovými stavy, přičemž směr přechodu je od energeticky nižšího k energeticky vyššímu stavu. Absorpční čáry se sdružují do absorpčních pásů a dohromady tvoří absorpční spektrum daného plynu.
angl: absorption line  2022
podpořila:
spolupracují: