Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vědy o atmosféře
souborné označení vědních oborů studujících atmosféru Země. Ústřední místo mezi nimi patří meteorologii, jež je někdy považována za obor, který všechny ostatní vědy o atmosféře zahrnuje; v tomto smyslu jsou pak termíny vědy o atmosféře a meteorologie synonyma. Pokud meteorologii chápeme jako jednu z dílčích věd o atmosféře, můžeme ji v podstatě ztotožnit s fyzikou atmosféry; za další disciplíny můžeme považovat např. klimatologii a chemii atmosféry.
angl: atmospheric science; něm: Atmosphärenwissenschaften f/pl  2022
podpořila:
spolupracují: