Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osy anticyklonálních procesů
angl: axes of anticyclonic processes  0000
podpořila:
spolupracují: